.:   Služby klientům > Učetnictví > Vedení mezd, Personalistika > Zpracování mezd ve firmě ClassFinJedná se o nejčastější způsob vedení mezd

Zpracování mezd ve firmě ClassFin

Zpracování mezd v prostorách firmy ClassFin


Zpracování mzdové agendy přímo v naší firmě je nejčastějším způsobem vedení mezd. Klient pro nás připraví podklady ke zpracování mezd (evidenci docházky, atd.), které odešle k nám. U nás tyto jsou tyto údaje zpracovány a klientovi jsou zpět odeslány výstupní sestavy z mzdové agendy (výplatní listiny, rekapitulace mezd, atd.) a bankovní příkaz na mzdy.

Klient
Klient připraví následující podklady ke zpracování mezd :
Evidenci docházky
Při zpracování evidenci docházky (tzn. fondu pracovní doby, přesčasů, odpracovaných svátků či nočních směn, absence, služebních cest, nemocí, atd.) může klient použít :
    - náš program pro evidenci docházky
Program je umístěn na našem serveru a je přístupný přes internet. Přístup k programu je stejný jako vzdálený přístup k účetnímu programu – viz. Využívání účetního software.
    - svůj program pro evidenci docházky
V tom případě nám vždy minimálně 5 dní před termínem výplat odešle výstupy z tohoto programu (tzn. knihu docházky zaměstnanců).
Ostatní podklady
Pracovní smlouvy, cestovní příkazy, vyplacené zálohy na mzdy, dohody o srážkách ze mzdy, exekuční příkazy, užívání služebních vozidel pro soukromé účely, atd.

ClassFin
Po obdržení podkladů ke zpracování mezd od klienta provedeme :
Zpracování mezd
V souladu se všemi legislativními normami jsou zpracovány mzdy zaměstnanců, statutárních orgánů (jednatelé, členové dozorčích rad, představenstva, atd.) popř. společníků (akcionářů) klienta. Tzn.:
- vypočítají se mzdy zaměstnanců včetně všech dohod a připraví se pro zaměst. výp. listiny
- připraví se všechny potřebné přehledy pro státní správu a zdravotní pojišťovny
- vytvoří se převodní příkaz a přehled doplatků mezd zaměstnanců
- vytvoří všechny další nezbytné výstupní sestavy (mzdové listy, zápočtové listy, apod.)
Předání výstupních sestav a bankovního příkazu klientovi
Klientovi se odešle bankovní příkaz na mzdy včetně všech relevantních výstupních sestav z mzdové agendy (výplatní listiny, rekapitulace mezd, atd.)
Odeslání formulářů
Následně se příslušné formuláře odešlou z naší firmy na správu sociálního zabezpečení, finanční úřad, úřad práce a zdravotní pojišťovny.