.:   Služby klientům > Učetnictví > Vedení mezd, Personalistika


Vedení mezd, Personalistika

Komplexní vedení mzdové a personální agendy


Klientům zajišťujeme komplexní vedení mzdové a personální agendy. A to jak pro malé (do 25 zaměstnanců) tak i pro velké organizace. Tyto služby poskytujeme nejen pro klienty, kterým zajišťujeme vedení účetnictví popř. jim poskytujeme jiné ekonomické služby, ale i pro ostatní klienty jako samostatný produkt.

Poskytované služby
Komplexní vedení mzdové a personální agendy naší firmou zahrnuje následující služby :
Vedení a zpracování mzdové agendy
V rámci zpracování mzdové agendy provádíme :
- výpočet mezd včetně dohod či odměn statutárních orgánů a společníků (akcionářů)
- zpracování všech výstupních sestav z mzdové agendy včetně výstupů pro účetnictví
- přípravu všech podkladů nutných pro nástup či výstup zaměstnance
- všechny operace mzdové agendy spojené s uzavřením měsíčního období
Zastupování klienta
Zajišťujeme styk s finančním úřadem, úřadem práce, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Na základě plné moci zastupujeme klienta při všech kontrolách spojených s oblastí mezd a personalistiky.
Konzultace z oblast mezd a personalistiky
Poskytujeme konzultace a stanoviska k otázkám z oblasti mzdové agendy a personalistiky. A to jak z oblasti daňové tak i pracovně-právní.

Místo poskytování služeb
Vždy se snažíme poskytovat služby dle potřeb a požadavků klienta. A to způsobem, který je nejvýhodnější pro klienta. Zpracování mzdové a personální agendy může v zásadě probíhat v :
Sídle (popř. pobočce) klienta
V tomto případě dochází náš pracovník do sídla klienta, kde samostatně zpracovává mzdy klienta – viz. Zpracování mezd u klienta.
Mzdová agenda je buď zpracovávána na software klienta, nebo s využitím našeho mzdového softwaru. Při použití našeho mzdového programu jsou data z mzdové agendy klientovi přístupná on-line - viz. On-line přístup k datům.
Firmě ClassFin
Jedná se o nejčastější způsob zpracování mzdové a personální agendy, který poskytujeme – viz. Zpracování mezd ve firmě ClassFin. Mzdovou agendu zpracováváme s využitím našeho mzdového programu a všechna data z mzdové agendy jsou klientovi přístupná on-line
On-line přístup k datům.