.:   Služby klientům > Účetnictví > Outsourcing účetnictvíPro středně velkou firmu (do 50 zaměstnanců) je zbytečný luxus mít své vlastní účetní oddělení

Outsourcing účetnictví

Poskytování účetních služeb na základě outsourcingu je výhodné i pro menší firmy


Outsourcing (tzn. provádění některých firemních činností vybranou externí firmou) využívají obchodní společnosti po celém světě bez ohledu na svou velikost či odvětví. Již dávno neplatí, že outsourcing je doménou jen velkých firem. I v ČR je řada menších firem (s 30-50 zaměstnanci), které s úspěchem využívají outsourcing (účetnictví, úklidové služby, část výroby, apod.). A právě účetní služby jsou vhodným kandidátem pro outsourcing. Jedná se o nezbytné služby, které však nejsou pro firmy klíčové . Cílem outsourcingu účetních služeb je nahradit činnost vašeho účetního oddělení externí firmou při:
Výrazném snížení nákladů na zpracování účetní agendy
Činnost celého účetního oddělení bude nahrazena 15 min. práce denně jednoho pracovníka z administrativy - viz. Princip outsourcingu účetnictví, Výhody outsourcingu účetnictví
Zachování komfortu přístupu k účetním datům
Zaměstnanci klienta získají možnost nepřetržitého on-line přístupu ke všem účetním datům prostřednictvím internetu (neomezený počet úrovní přístupu). Pověření zaměstnanci klienta také mohou přímo ze svého počítače vytvářet bankovní příkazy – viz. Přístup k datům při outsourcingu.
Poskytování dodatečných služeb externí účetní firmou
Při outsourcingu účetních služeb bude automaticky vytvářen elektronický archiv dokumentů (daňových dokladů), který plně nahradí archiv dokumentů (daňových dokladů) v papírové formě - viz. Přístup k datům v elektronickém archivu.