.:   Služby klientům > Učetnictví > Outsourcing učetnictví > Elektronický archiv při outsourcinguPráce s dokumenty (vyhledávání, tisk) v digitální podobě je velice rychlá a pohodlná

Elektronický archiv při outsourcingu

Elektronický archiv při využívání outsourcingu účetnictví vytváříme automaticky a zdarma.


Archiv dokumentů (daňových dokladů) včetně jejich příloh v elektronické podobě (elektronický archiv) vytváříme automaticky pro všechny klienty, kteří využívají outsourcing účetních služeb.
Hlavní přínosy elektronického archivu pro klienta jsou :
On-line přístup k originálům dokladů v elektronické podobě
Elektronický archiv je přístupný on-line pomocí internetu. Tím je umožněno klientovi snadno a rychle nalézt příslušný dokument (daňový doklad) a ten si prohlednout, vytisknout nebo odeslat pomoci e-mailu na kterémkoliv místě s připojením na internet (v kanceláři, doma, notebooku, apod.).

Příklady využití :
a) na obchodním jednání u zákazníka lze vytisknout opisy dlužných faktur vč. dodacích
    listů a pokladních dokladů o zaplacení.
b) při vyřizování reklamace závad na autě lze u prodejce vytisknout fakturu včetně
    všech příloh (kupní smlouvy, velkého TP, předávacího protokolu, atd.)
Nahrazení „klasického“ papírového archivu dokumentů (daňových dokladů)
Tento elektronický archiv plně nahrazuje „klasický“ archiv dokumentů v papírové podobě a zbavuje klienta nepříjemné povinnosti archivovat řadu let daňové doklady ve své firmě. A především klient získá možnost rychle a pohodlně pracovat s dokumenty uloženými v elektronickém archivu viz. Elektronický archiv.

Klient může přistupovat k dokladům v elektronickém archivu prostřednictvím archivního programu.
Jedná se o přímý přístup do elektronického archivu. Spuštěním archivního programu na našem serveru (přístup je on-line pomocí internetu) lze prohlížet všechny dokumenty (daňové doklady) včetně jejich příloh. Dokumenty (daňové doklady) jsou primárně roztříděny do 3 skupin (faktury, pokladní doklady, ostatní doklady) a následně podle časového období (rok, měsíc) viz. Přístup k datům v elektronickém archivu.