.:   Info > Ceník


Ceník

Snažíme se poskytovat vysoce kvalitní služby za ceny, které jsou srovnatelné s konkurencí


Vedení účetnictví a mezd, daňové a ekonomické poradenství
Naše ceny jsou stanovovány individuálně a i přes vysokou úroveň těchto služeb jsou ceny srovnatelné s konkurenčními firmami. Toho dosahujeme vysokou produktivitou práce naší kanceláře a maximálním využíváním výpočetní techniky.

Nepřetržitý on-line přístup k účetním a ostatním firemním datům ( On-line přístup k datům ) je zdarma pro všechny stálé klienty.

Účetní a poradenské služby
S ohledem na individuální charakter těchto služeb je nutné i cenu za poskytování těchto služeb stanovovat individuálně.

Outsourcing účetních služeb
Cena za využívání outsourcingu účetnictví je překvapivě nízká. Při zpracovávání daňových dokladů využíváme speciální software, který nám umožňuje rychle a velmi kvalitně zpracovat daňové doklady včetně jejich zaúčtování.
Cena za outsourcing účetních služeb je také stanovována individuálně, ale lze ji přibližně určit jako navýšení ceny „běžného“ vedení účetnictví „při aktivní spolupráci s účetním oddělením klienta ( Místo poskytování účetních služeb - bod C ) o 30-60%.

Elektronický archiv
A) Vytvoření elektronického archivu
Pro klienty využívajících outsourcing účetnictví je zdarma
Pro ostatní klienty
Orientační cena za digitalizaci jedné strany dokumentu = 3 Kč Cena se pohybuje v závislosti na množství, formátu a kvalitě písemností určených k převodu do elektronické podoby.
B) Uložení dat na našem datovém serveru
Pro klienty využívajících outsourcing účetnictví je zdarma
Pro ostatní klienty
Cena za uložení 100 MB dat na našem datovém serveru = 100,- Kč / rok
C) Fyzické skartování dokumentů
Fyzické skartování dokumentů na nejvyšší stupeň utajení č. 3 = 0,50 Kč / list

Příklad kalkulace úplné archivace:

Středně velké firma (obrat 35 mil. ; 40 zaměstnanců ; 20 šanonů daňových dokladů za rok)

a) Digitalizace dokumentů
      20 šanonů = cca 4 000 stran dokumentů = 12 000,- Kč
b) Uložení dat na serveru
      4 000 stran dokumentů = 300 MB = 300,-Kč
c) Fyzická skartace papírových dokumentů
      4 000 listů dokumentů = 2 000,- Kč

CENA CELKEM = 14 300,- Kč