.:   Služby klientům > Učetnictví > Elektronický archivElektronický archiv zbavuje klienta nepříjemné povinnosti archivovat řadu let daňové doklady ve své firmě.

Elektronický archiv

Elektronický archiv vzniklý digitalizací dokumentů plně nahrazuje „klasický“ archiv dokumentů v papírové podobě.


Převodem dokumentů (daňových dokladů, smluv, atd.) do digitální podoby při splnění předepsaných zákonných podmínek získá klient tzv. elektronický archiv. Takto vzniklý elektronický archiv plně nahrazuje archivaci dokumentů v papírové podobě.

Při vytváření elektronického archivu se postupuje ve 4 krocích :
Roztřídění dokumentů
Převod dokumentů do elektronické podoby
Skartace papírových dokumentů
Přenos archivu na záznamové medium (CD, DVD, apod.)


Převod dokumentů do elektronické podoby (elektronický archiv) přináší klientovi celou řadu výhod:

A) Úsporu nákladů a místa
Uskladnění dokumentů papírových dokumentů v papírové podobě při zachování zákonných podmínek pro archivaci stojí firmu nemalé prostředky a zabírá velkou část kancelářských prostor klienta.

B) Možnost rychlého a pohodlného vyhledávání dokumentů
Vyhledávání dokumentů v elektronickém archivu je rychlé a pohodlné. Klient má možnost vyhledat během několika sekund i několik let starý dokument (daňový doklad, smlouvu, dodací list, atd.).
Klient také získá vzdálený on-line přístup všech oprávněných osob (zaměstnanci, právníci, auditoři, atd.) k dokumentům prostřednictvím internetu z libovolného místa na světě.