.:   Služby klientům > EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ


Podnikové poradenství

Poradenství zaměřené na reálné zlepšení hospodářské situace firmy a zvýšení její výkonnosti a efektivity.

Řízení podnikatelských rizik

Cílem řízení rizik je posílit imunitu firmy vůči očekávaným i neočekávaným událostem a tak výrazně zvýšit šanci na úspěch v podnikání.

Ostatní poradenství

Speciální poradenské služby zaměřené na zpracování podnikatelských projektů a oceňování firem.