.:   Služby klientům > UČETNICTVÍ

Vedení učetnictví

Poskytování služeb z oblasti komplexního vedení účetní agendy, dílčích účetních služeb, rekonstrukce účetnictví a školení zaměstnanců.


On - line přístup k datům

Klient získá přes internet časově neomezený přístup k účetním a ostatním (ekonomické analýzy, mzdové údaje, skladová evidence, …) firemním datům.


Outsourcing účetnictví

Nejvýhodnější systém vedení účetnictví pro menší a středně velké firmy, při kterém je účetní oddělení klienta nahrazeno činností účetní firmy ClassFin.


Vedení mezd, Personalistika

Zajišťování komplexního vedení mzdové a personální agendy pro malé i velké organizace.


Elektronický archiv

Elektronický archiv vzniklý digitalizací daňových dokladů a dokumentů plně nahrazuje „klasický papírový“ archiv.