.:   Ekonomické poradenství > Ostatní poradenstvíPro realizaci svých podnikatelských záměrů je nutné najít nejvhodnější zdroj financování. Vlastní zdroje nejsou vždy ty nejvýhodnější.

Ostatní poradenství

Poskytujeme klientům ekonomické poradenství při financování jejich podnikatelských záměrů.


Poskytujeme široké spektrum služeb z dalších oblastí ekonomického poradenství, které mohou naší klienti využít při svém podnikání. Zaměřujeme se především na:

A) Zpracování podnikatelských projektů
Podnikatelský projekt je pohledem do budoucnosti a předpisem, který racionálně dokazuje, že lze dosáhnout cílů, které si klient zvolil. Podnikatelské projekty zpracováváme především pro účely 2 subjektů :
Klienta
Pro klienta se jedná o výchozí dokument pro veškeré podnikové plánování, který shrnuje podstatné informace o daném projektu. A navíc kvalitně vypracovaný podnikatelský projekt významně snižuje podnikatelské riziko.
Investora (banka, fondy EU, soukromý investor, atd.)
Pro získání financí od externího investora je kvalitně a reálně vypracovaný podnikatelský záměr jedním z hlavních požadavků při spolufinancování Vašeho projektu.

V rámci zpracování podnikatelských projektů provádíme u významných projektů (popř, projektů u kterých je to nutností – např. na vyžádání vnějšího investora – banky, EU, apod.) také studii proveditelnosti. Tzn. posouzení realizovatelnosti a ověření smysluplnosti projektu.


B) Oceňování podniku
Provádíme oceňování podniků nebo jejich podílů pro účely komerční (prodej či převody) popř. daňové. Při oceňování využíváme 4 základní přístupy, které jsou využívány (popř. kombinovány) s přihlédnutím k danému odvětví a přístupným informacím :
určení hodnoty aktiv tvořící majetek společnosti
ocenění nehmotných výhod (Goodwill)
rentability investic
tržního porovnání s jinými firmami