.:   Služby klientům > Učetnictví > On - line přístup k datůmOprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu.

On - line přístup k datům

Klientovi se on-line zpřístupní všechny důležité účetní a ostatní firemní informace


Služba on-line přístup k datům je automaticky zřizována u všech stálých klientů, kteří si to přejí a to v rámci vedení účetní agendy (tzn. zdarma). Zřízením této služby získají zaměstnanci klienta přes internet časově neomezený přístup ke všem relevantním firemním informacím z libovolného místa na světě. On-line přístup k informacím získají pouze vybraní zaměstnanci klienta (manažeři, zaměstnanci účetního oddělení, obchodní zástupci, atd.), kterým bude přidělený přístupový klíč.

Rozsah on-line přístupu k informacím
Účetní a ekonomické informace, informace z mzdové agendy a skladové evidence, formuláře všech podaných daňových přiznání a ostatní písemná komunikace se státní správou, údaje z elektronicky vedených knih jízd
Elektronický archiv dokumentů (daňových dokladů) je přístupný pouze při využívání
outsourcingu účetnictví

Úrovně přístupů k účetním informacím
U každého klienta může být zřízen neomezený počet úrovní on-line přístupů k datům . Tím se pro jednotlivé zaměstnance určí rozsah informací, ke kterým budou mít přístup .
Jednotlivé úrovně přístupu tak zajišťují rozdílný rozsah přístupných dat pro oprávněné zaměstnance.