.:   Služby klientům > Učetnictví > Vedení učetnictví > Využívání účetního softwareVyužíváním našeho účetního software se výrazně zvýší efektivita zpracování účetní agendy a tím sníží náklady klienta

Využívání účetního software

Způsob využití našeho účetního software při zpracování účetní agendy v sídle klienta


V případě, že klient se rozhodne pro variantu zpracování účetní agendy realizovanou plně nebo částečně v jeho prostorách ( Místo poskytování účetních služeb – body 2-5 ) preferujeme využívání našeho účetní software. Avšak v případě, že klient má již svůj účetní software a je s ním spokojený, není pro nás problém jej využívat při vedení účetní agendy klienta.
Pokud se však klient rozhodne využívat náš účetní software existují 2 možnosti :

A) Zakoupení dílčího modulu účetnictví
Klient si zakoupí pouze vybraný modul účetního programu, který bude využívat při zpracování účetních dokladů přímo ve své firmě (tzn. pokladnu popř. fakturaci). Cena za jednotlivý modul se pohybuje kolem 3 tis. Kč. Zakoupením modulu se klient stane jeho majitelem se všemi výhodami s tím spojenými (pravidelná aktualizace, hot-line, atd.)

B) Dálkový přístup k našemu účetnímu software
Klient také může využívat náš účetní software připojením na náš datový server pomocí internetu. Tímto způsobem získá časově neomezený přístup (7 dní v týdnu) k našemu účetnímu software, na kterém mohou pracovníci klienta nezávisle na sobě pracovat.
Mohou tak zpracovávat účetní doklady, vytvářet převodní příkazy, tisknout výstupní sestavy, apod.

Výhody:

   Klient ušetří výdaje za nákup účetního software

Nevýhody:

   Nutnost dostatečně rychlého připojení na internet
        Běžné ADSL připojení nebo připojení pomocí mobilního operátora je dostačující

   V případě technické závady při spojení s naším serverem
        (např. výpadek internetového připojení) nelze náš účetní program využívat