.:   Služby klientům > Učetnictví > On-line přístupy k datům > Úrovně on-line přístupuRozsah přístupných dat pro jednotlivé zaměstnance lze libovolně měnit

Úrovně on-line přístupu

Jednotlivé úrovně on-line přístupu zajišťují rozdílný rozsah přístupných dat pro oprávněné zaměstnance klienta


Pro všechny vybrané zaměstnance klienta je vytvořen individuální přístupový klíč do firemních dat uložených na našem serveru. Jednotlivé přístupové klíče zajišťují rozdílný rozsah přístupných dat pro oprávněné zaměstnance.

Na obrázku je znázorněný zjednodušený on-line přístup k firemním datům na základě 3 základních úrovní přístupu :

A) Ředitel (management)
Tato úroveň zajišťuje plný přístup k :
Účetním informacím firmy (pohledávky, závazky, atd.)
Ekonomickým informacím o firmě (vývoj zisku, tržeb, nákladů, atd.) - Podnikové poradenství
Archivu dokumentů (daňových dokladů) v elektronické podobě

B) Účetní oddělení
Tato úroveň zajišťuje přístup k :
Úplným účetním informacím firmy (pohledávky, závazky, atd.)
Daňovým přiznáním firmy (DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, adt.)
Archivu dokumentů (daňových dokladů) v elektronické podobě
Ostatním informacím (vnitropodnikové směrnice, metodické pokyny, atd.)

C) Obchodní zástupci
Tato úroveň zajišťuje omezený přístup k :
Účetním informacím firmy
     V této úrovni lze získat pouze informace o pohledávkách firmy (např. při jednání se zákazníky)
Ostatním informacím
     Rozsah přístupných dat pro daného zaměstnance se vytvoří při generování jeho osobního klíče
     a lze je následně libovolně měnit (rozšiřovat popř. zužovat rozsah přístupných dat).