.:   Info > O společnosti > Profil firmy


Profil firmy


Firma ClassFin, v.o.s. vznikla v roce 1995 se sídlem v Brně.
Poskytujeme komplexní služby v oblasti účetnictví, daňového a ekonomického poradenství a vedení mezd. Zaměřujeme se především na malé a střední klienty z podnikatelské oblasti – viz. Struktura klientů.

Účetnictví a vedení mezd
Kromě standardních služeb z oblasti účetnictví a mezd poskytujeme svým klientům:
On-line přístup k účetním datům
Klient tak získá přes internet neomezený on-line přístup ke všem firemním
informacím z libovolného místa na světě – viz. On-line přístup k datům.
Outsourcing účetních služeb
Při outsourcingu účetních služeb je účetní oddělení klienta nahrazeno externí účetní firmou. Outsourcing přináší klientovi stejný komfort přístupu k účetním datům při výrazném snížení nákladů na vedení účetní agendy – viz. Outsourcing účetnictví
Vytvoření elektronického archivu
Elektronický archiv vzniklý digitalizací dokumentů plně nahrazuje „klasický papírový“ archiv dokumentů – Elektronický archiv.

Daňové poradenství
Naší hlavní snahou je vytvořit pro klientova takovou daňovou strategii, která mu umožní minimalizovat daňovou povinnost a současně maximálně rozvíjet podnikání – viz. Daňové poradenství.

Ekonomické poradenství
Poskytování poradenských služeb má za cíl napomáhat rozvoji klientů (růstu obratu, zvyšování výkonnosti firmy, atd.) s ohledem na minimalizaci případných rizik – viz. Ekonomické poradenství.