.:   Školení


Školení

Nabízíme školení v oblasti soft skills. Soft skills (neboli „měkké dovednosti“) jsou obecné dovednosti, které jsou špatně měřitelné a jejichž změna vždy vyžaduje delší dobu. Patří mezi ně např. schopnost komunikace, týmové spolupráce, asertivity, empatie, kreativity. Na tyto dovednosti začínají zaměstnavatelé a personalisté klást stále větší důraz. Soft skills je velice dobře možné rozvíjet v rámci teambuildingu nebo jiných forem zážitkového vzdělávání.

Standardně nabízíme následující kurzy:
           • Jednání se zákazníky
           • Základy obchodního jednání
           • Přímá komunikace se zákazníky
           • Telefonické dovednosti
           • Prodejní dovednosti
           • Prezentační dovednosti
           • Rétorika
           • Neverbální komunikace
           • Interaktivní komunikace
           • Řešení konfliktních situací
           • Osobní efektivita
           • Rozvoj kariéry
           • Zvládání stresových situací
           • Pracovní porady a jejich vedení
           • Týmová spolupráce
           • Vedení spolupracovníků
           • Outdoorové vzdělávání

Na přání zákazníka samozřejmě zajistíme i kurzy či školení, které nejsou v naší nabídce.

Reference:
Naši školitelé pracují pro české i zahraniční firmy a instituce. Např.:
           ICAO (Kanada)
           ČEZ a.s.
           VUT Brno
           MEDICCO s.r.o.
           Eurocontrol (Lucembursko)
           Barum Continental s.r.o.
           Pozemní stavitelství Zlín, a.s.