.:   Info > Klientská zóna > Klientské informace


Informace pro klienty


Interní dokumenty pro klienty nevyužívající outsourcing účetnictví (outsourcing účetnictví) popř. on-line přístup k datům (on-line přístup k datům).

Tato sekce obsahuje následující dokumenty :

   Daňový kalendář klienta
   Vnitropodnikové směrnice
   Metodické pokyny
   Komentáře k novým legislativním úpravám v oblasti daní

Přístup k této sekci mohou využívat jen registrovaní klienti firmy ClassFin

login
 
heslo