.:   Služby klientům > Učetnictví > Vedení učetnictvíPři poskytování účetních služeb je naší prioritou důkladnost, spolehlivost a diskrétnost

Vedení učetnictví

Vedení účetnictví pro podnikatele a nepodnikatelské subjekty


Účetní služby firmy ClassFin jsou určeny pro široký okruh klientů. Jsou určeny jak pro podnikatele (právnické i fyzické osoby), tak i pro nepodnikatelské subjekty. Rozsah poskytovaných služeb je přizpůsobený potřebám klienta.
Pro naše klienty můžeme vést účetnictví (dříve podvojné účetnictví) i daňovou evidenci dle zákona o daních z příjmů (dříve jednoduché účetnictví). Tyto účetní služby mohou být zajišťovány podle potřeb a požadavků klienta v naší firmě nebo v sídle klienta – viz. Místo poskytování účetních služeb. Účetnictví se může zpracovávat na účetním softwaru klienta nebo našem účetním programu – viz. Využívání účetního software.

Předmětem spolupráce tak může být
Komplexní vedení účetní agendy
Poskytování dílčích služeb v oblasti účetnictví
Jedná se např. o tvorbu vnitropodnikových směrnic, zavádění nových účetních systémů, školení zaměstnanců
Rekonstrukce účetnictví

Podrobnější informace o rozsahu námi poskytovaných účetních služeb viz. Rozsah účetních služeb.