.:   Ekonomická správa nemovitostí


Ekonomická správa nemovitostí

Nabízíme komplexní služby v oblasti ekonomické správy nemovitostí pro bytová družstva nebo společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek. Nabídka našich služeb může být komplexní popř. je možné objednat jen dílčí službu.

Standardně vlastníkům nemovitostí nabízíme tyto služby:

vedení účetnictví podle platných právních předpisů (komplexní vedení účetnictví), sestavení daňového přiznání a zpracování roční účetní uzávěrky
zpracování mzdové agendy (evidence zaměstnanců, výpočet a výplata mezd, odvody ze mzdy, atd.)
přihlášení SVJ popř. BD na FÚ a zastupování u úřadů v případě kontrol
stanovování a evidence měsíčních předpisů záloh na správu domu a služby související s užíváním bytové jednotky a společných prostor pro jednotlivé vlastníky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vnitřními směrnicemi společenství
evidence a kontroly úhrad plateb předpisů záloh od jednotlivých vlastníků
zpracování ročního vyúčtování záloh na služby včetně stanovení výše nových předpisů záloh na služby a evidence přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb jednotlivých vlastníků
sledování včasné platby záloh, vyúčtování a příprava podkladů pro urgence dlužníků
mimořádné vyúčtování záloh na služby při převodu bytových (nebytových) jednotek
veškerá další ekonomická a účetní administrativa spojená se správou nemovitosti


Ceník služeb

Služby Cena
Komplexní ekonomická správa nemovitostí 50,- až 90,- Kč/měs./jed.
Mzdová agenda 100,- až 140,- Kč/měs./zam.