.:   Služby klientům > Učetnictví > Outsourcing učetnictví > Výhody outsourcingu účetnictvíOutsourcing účetních služeb umožňuje klientovi být pružný a rychle reagovat na nenadálé události

Výhody outsourcingu účetnictví

Využívání outsourcingu přináší klientovi vyšší efektivitu podnikání při nízkých nákladech.


Využíváním outsourcingu účetních služeb mohou dosáhnout firmy řady významných výhod.
Zvyšují výrazně ziskovost
Firmy specializované na určitou činnost provádí tyto činnosti mnohem efektivněji a tudíž i s nižšími náklady. A i při zohlednění jejich nutného zisku je pro firmu levnější neprovozovat vybrané činnosti ve vlastní režii a přenechat je externí firmě.
Stávají se úspěšnějšími ve své klíčové činnosti
Firmy se mohou plně soustředit na své klíčové činnosti (výrobu, obchod, poskytování služeb, apod.). V případě outsourcingu účetních služeb se již nemusí management firmy zabývat provozními problémy účetního oddělení :
- zajišťování kvalitních zaměstnanců
- řešit náhrady v případě nemocí, dovolených, mateřských dovolených, atd.
- dohlížet na dostatečnou úroveň vzdělávání pracovníků
     A takto získaný čas efektivněji využije při řízení klíčových činností firmy (získávání nových
     zakázek, zajištění kvality výroby, atd.).
Jsou pružnější a rychleji reagují na případně změny při minimálních nákladech
V současné turbulentní době plné změn je pružnost firem jednou ze základních vlastností k jejich úspěšnému přežití. Spolupráce s externími firmami umožňuje mnohem rychleji a levněji (bez dodatečných nákladů – odstupné, přeškolení zaměstnanců, apod.) reagovat na případné změny.
Pokud máte vlastní účetní oddělení, mohou vás potkat některé nepříjemné situace při :
- zrušení pobočky
    Pro zaměstnance účetního oddělení zrušené pobočky budete muset najít jiné
    pracovní využití popř. ukončit pracovní poměr a vyplatit velké odstupné.
- získání časově omezeného kontraktu velkého rozsahu
    Musíte velice rychle získat nové kvalitní pracovníky do účetního oddělení a
    po ukončení zakázky řešit obdobné problémy jako při zrušení pobočky.